A tanítás mint értelmiségi hivatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Könyvtárában mutatták be szeptember 20-án Révész Judit közalapítványunk kiadásában megjelent A tanítás mint értelmiségi hivatás című könyvét.

A tanulmánykötet többek között olyan kérdésekre keresi a választ, mint például: mitől profi egy tanár? Mitől lesz hatékonyabb a magyar oktatási rendszer? A könyvbemutatón Falus Iván egyetemi tanár, a neveléstudományok doktora méltatta a művet.

Falus Iván beszédében kiemelte: Révész Judit kiemelkedő angoltanárként szerzett hírnevet, majd később mentor lett az egyetemen, ezt követően pedig már ő maga is képzett mentorokat. Éppen ezért ezt az utat tekinti a pedagógus-alapképzés kulcsának.

Mint mondta, a pedagógia megítélői „általában belülről foglalkoznak a pedagógusok problémáival, de a legtöbbször hiányzik ebből az egyéni személyiségek bemutatása, hogy milyenek a pedagógusok.” Révész Judit könyve meghaladja mind a szociológusok, mind a neveléstudósok nézőpontját és képes arra, hogy összevesse a pedagógus professziót a többi szakmával. Ugyanakkor arra is képes, hogy ezt a belső világot úgy mutassa be, hogy élő, eleven pedagógusokat lássunk mögötte – mutatott rá a könyv erényeire Falus Iván. Hozzáfűzte: a könyv azt próbálja vizsgálni, a pedagógusszakma vajon mennyire felel meg a professziókkal szakmákkal szemben támasztott követelményeknek.

Révész Judit tanulmánykötetében többek között arra is keresi a választ, hogy az a tudás, amellyel a pedagógusok rendelkeznek tanítható-e, illetve ez a tudás fejleszthető-e, és ha igen milyen módón? Számtalan kérdés és az ezekre adott lehetséges alternatívákat követően a szerző a könyv végén összeállított egy kiváló szempontsort is, amelyben a pedagógusok minőségének, értékelésének és eltanácsolásának a kritériumait foglalja össze – ismertette Falus Iván. Kitért rá: nem biztos abban, hogy ez a szakma a pedagógusok szakmaiatlansága miatt került ebbe a helyzetbe. Véleménye szerint ugyanis fontos környezeti tényezőket is meg kell valósítani ahhoz, hogy javuljon a pedagógusszakma színvonala.

Révész Judit véleménye szerint, a minőségbiztosítás legfontosabb alapja a képzés, ami akkor lenne alkalmas szűrésre, ha lennének a szakmának világos standardjai és szakmai diskurzusok. A könyv szerzője a pedagógusközösséget az orvosi szakmával hasonlította össze, ugyanis, amíg az orvosoknál van egy habermasi értelemben vett nyilvánosság, ahol meg lehet küzdeni az értékekért, addig ez hiányzik a pedagógiából. Ez pedig, a szakma legnagyobb gyengesége – húzta alá.

Felmerül, hogy egyáltalán ez egy külön szakma-e, hiszen szinte mindenki tanít; az autószerelő és az angoltanár is ugyanúgy átadja a tudását – mondta Révész Judit, majd hozzátette: éppen ezért nagyon nehéz elhatárolni azt a fajta szakértelmet és készséget, amelyek pont erre a szakmára tesznek valakit képessé. Felhívta a figyelmet arra is: sokáig fennállt az a téves elképzelés, hogy a szaktárgyi tudás az, ami a tanár szakmaiságát adja, pedig valójában nem az a fontos, hogy „mit”, hanem hogy „hogyan” adjuk át a tudást. Tehát strukturálni kellene a jelenlegi folyamatot – összegezte Révész Judit.

Vissza az ajánlóba