Búcsú Kapronczay Károlytól

82 éves korában elhunyt Kapronczay Károly történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kapronczay Károly úgy ment el, ahogy élt: csendesen, méltósággal. Hiányozni fog, tudása és életműve azonban örökre velünk marad.

Búcsú Kapronczay Károlytól

Prof. Dr. Kapronczay Károly az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem–könyvár szakos diplomát 1968-ban. 1988-tól a Magyar Tudományos Akadémia Magyar–Lengyel Történészbizottságának tagja és titkára. 1990 és 1994 között a Belügyminisztérium miniszteri főtanácsadója. 1969-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársa, 2000-től főigazgatója, 2008-tól címzetes főigazgatója. 2008-tól a Semmelweis Orvostudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára. 2011-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakterülete a magyarországi orvostörténet és közegészségügy, valamint a magyar–lengyel kapcsolatok története. Munkásságát a Lengyel Köztársaság 1999-ben a Lengyel Érdemrend lovagkeresztjével ismerte el. Legutóbbi munkája Lengyelország és a lengyel–magyar kapcsolatok 20. századi történetéből címmel 2018-ban jelent meg. 2019-ben pedig egy kétszerzős kötet látott napvilágot: id. Antall József: Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt / Kapronczay Károly: Lengyelek és magyarok. Fejezetek az 1939 és 1944 közötti időszak történetéből.

1999 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja, 2018-tól annak elnöke volt.

Nyugodjon békében!

Kapronczay Károlyt a Magyar Nemzeti Múzeum - Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma, Könyvtára és Adattára, a Magyar Orvostörténelmi Társaság, és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány saját halottjának tekinti.

Az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum emlékező sorai itt olvashatók.

Vissza a listához