KÖNYVKÍNÁLATUNK A 95. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN


Hat kiadványát ajánlja az idei Ünnepi Könyvhéten az olvasóközönség figyelmébe a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. 

Az érdeklődők megvásárolhatják: G. Fodor Gábor: Orbán kontra Soros, Kertész Imre: Lét és írás (szerk. Soltész Márton), Paul Hollander: Marx és a Korán (szerk. Balogh Gábor), A magyarországi zsidó holokauszt kisenciklopédiája (szerk. Gerő András), Demeter Szilárd: A valahol szabadsága, L. Simon László: A megőrzés kultúrája című kiadványainkat.

Az Alapítvány számos egyéb kiadványával, dedikálásokkal, valamint színpadi programokkal is várja az olvasókat a Vigadó tér Duna-korzó felőli, 16-os standjánál.

G. FODOR GÁBOR: ORBÁN KONTRA SOROS

A XXI. Század Intézet Új idők című sorozatának ötödik köteteként jelenik meg G. Fodor Gábor, az intézet stratégiai igazgatójának Orbán kontra Soros. Három fejezet Orbán és Soros négy évtizedes küzdelméről című könyve. Ahogyan Schmidt Mária, Széchenyi-díjas történészprofesszor, az Intézet főigazgatója fogalmaz a könyv előszavában, ez a kötet „két kimagasló tehetségű magyar emberről szól”, akiknek „párviadala mára a világpolitika fő frontjává vált”, ahol az „egyik oldalon a szuverenistákat képviselő Orbán áll, a másikon a globalista, egyneműsítő, birodalmi erőket megtestesítő Soros.”

Amint írja: G. Fodor Gábor könyve erről a párviadalról szól. Lényegre törően és közérthetően világít rá a célokra, az okokra és a mögöttük meghúzódó eltérő világképekre. Egy hazafi és egy világfi harcára – a jövőnkért.

Maga a szerző úgy fogalmaz, a két címszereplő mintegy négy évtizeden át tartó kapcsolatát, egymást keresztező, egymást gáncsoló törekvéseit meséli el a könyv, egy semmiből jövő felcsúti srác (Orbán Viktor) és egy Budapesten született, emigránsként előbb Londonba, majd Amerikába távozó fiú (Soros György) történetét.

Bővebben a könyvről:

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/orban-kontra-soros/

KERTÉSZ IMRE: LÉT ÉS ÍRÁS
(szerk. Soltész Márton)

A Lét és írás titokzatos alkotás. Csak következtetni tudunk arra, mikor születhetett, ahogyan eredeti kéziratának hollététét is homály fedi. Két dolog azonban bizonyos: remekmű, amelyet az első Nobel-díjas magyar író szerkesztett szövegfüzérré. Szerzője legalább annyira filozófus, mint író. Olyan alkotó, aki még hisz az esztétika filozófiai gyökereiben – vagyis aki a közönség, a piac és a politika elvárásainak kielégítése helyett az igazság feltárásában és megmutatásában találta meg saját hivatását.

A Lét és írás minden korábbi forrásnál mélyebb betekintést enged a Kertész által megismert irodalmi, filozófiai és történeti források körébe.  A naplószerű feljegyzésfüzért a szerző a Sorstalanság 1973-as visszautasítását követően állította össze a regény születéséhez kapcsolódó dokumentumokból.

Az író gondolatainak megértését és a kötetben való eligazodást mintegy 400 magyarázó jegyzet, gazdag fogalomtár és annotált névmutató segíti. A szerkesztő utószava a kézirat keletkezésének történetét, irodalmi és filozófiai hozamát tárja az olvasó elé.

Bővebben a könyvről:

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/kertesz-imre-let-es-iras-feljegyzesek-1959-1973/

PAUL HOLLANDER: MARX ÉS A KORÁN
(szerk. Balogh Gábor, vál. Békés Márton)

Paul Hollander egész életét annak szentelte, hogy kimerítő alapossággal mutassa be a kommunizmus valódi arcát, tükröt tartva ezzel a kommunizmus iránt romantikus érzelmeket tápláló értelmiségiek elé is. Hollander szenvedélyes antikommunista volt, aki mindkét totális diktatúrát a saját bőrén tapasztalta meg. Éppen ezért soha nem törődött bele abba, hogy egyesek különbséget tegyenek hóhér és hóhér között. Nem tűrte, hogy felmentést adjanak a kommunista bűnözőknek. Hogy eltagadják bűntetteiket, mentségeket keressenek rájuk, sőt meg is próbálják magyarázni azokat.

A budapesti zsidó családba született Paul Hollander élete kísértetiesen hasonlít annak a több százezer magyar honfitársunknak a történetéhez, akik viharos és vérgőzös huszadik századi történelmünk miatt kényszerültek elhagyni szeretett hazájukat, hogy aztán máshol kamatoztathassák azt a szorgalmat, azt a leleményességet és azt a különleges észjárást, amely csakis ránk, magyarokra jellemző – hívja fel a figyelmet a kötet előszavában Fekete Rajmund történész, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

A kötet szerzője munkássága során behatóan vizsgálta a kommunista rendszerek (különösen a szovjet típusúak) eredetét és fennmaradását (később a bukásukat), a totalitarizmus, a politikai szélsőségek, a politikai erőszak és a propaganda témakörét. Továbbá részletesen foglalkozott a modernitás problémáival és a nyugati értelmiség politikai–kulturális szerepével, tehát azokkal a politikai állásfoglalásokkal és tévhitekkel, amelyek a nyugati értelmiségi elit idealizmusában gyökereznek. Többek között ezekbe a témakörökbe enged betekintés a most megjelenő tanulmánykötet.

Paul Hollander (1932–2019) magyar származású szociológus, író, történész. A totalitárius ideológiák és diktatúrák szakértője, számos könyv és tanulmány szerzője.

Bővebben a könyvről:

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/marx-es-a-koran/

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HOLOKAUSZT KISENCIKLOPÉDIÁJA
(szerk. Gerő András)

A 2023 januárjában elhunyt Gerő András történészprofesszornak volt egy régóta dédelgetett álma: a magyarországi zsidó holokauszt kisenciklopédiájának megjelentetése. Magyarországon eddig soha nem jelent meg olyan kiadvány, amely enciklopédikus formában tárgyalta volna a magyarországi zsidó holokausztot. Ez a könyv tehát a maga nemében az első.

Gerő András fontosnak tartotta, hogy létrejöjjön egy, az eddigi kutatásokat, adatokat, információkat összegző, azokat szükség esetén korrigáló és megannyi újdonságot is szolgáltató kisenciklopédia a magyarországi zsidó holokausztról. Azt szerette volna, hogy a magyarországi holokauszt iránt érdeklődőknek legyen egy biztos kapaszkodója, ahova bizalommal fordulhatnak, ami eligazítást nyújt számukra. Egy olyan maradandó munkát akart alkotni, amely évtizedek múltán is megbízható alapját képezheti a témáról szóló vitáknak, kutatásoknak. A kötetből a magyarországi zsidó holokauszt részletkérdéseit ismerjük meg, azonban, ha figyelmesek vagyunk, akkor a mozaikokból összeáll előttünk a teljes kép is. Gerő András életműve jelen kötettel válik teljessé – hívja fel a figyelmet bevezető gondolataiban Baczoni Dorottya történész, a XX. Század Intézet igazgatója.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában e-könyv formában megjelenő kötet nem kívánja átfogóan bemutatni a holokauszt és benne a magyarországi holokauszt szellemi és spirituális tartalmát, illetve különféle interpretációit, hanem legfőképpen azokat a történetileg értelmezhető vetületeket tartalmazza, amelyek döntően magyar vonatkozásban lehetővé tették egy ilyen szörnyű eseménysor bekövetkeztét.

A kisenciklopédia kilenc fejezetre osztva foglalkozik a magyarországi zsidó holokauszt előzményeivel és eseményeivel.

Bővebben a könyvről:

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/a-magyarorszagi-zsido-holokauszt-kisenciklopediaja/

DEMETER SZILÁRD: A VALAHOL SZABADSÁGA

„A pesszimisták szerint épp a nyugati civilizáció és kultúra végnapjait éljük. Nem tudom, hogy ez bekövetkezik-e, vagy hogy mi következik egyáltalán. De ha igazuk lesz, és tényleg összedől ez az egész miskulancia, akkor nem tudok annál értelmesebb választ, mint hogy az apokalipszis kertésze legyek” – írja mindezt Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, magánidejében „traktoros”, legújabb kötetének, A valahol szabadsága – Rendhagyó hazaszótár előszavában.

Ez a könyv több önmagánál. Nem azért, mert szótár – nem is az –, hanem azért, mert megmutatja nekünk, hogyan is kell magyarul nézni a világra. Úgy kell, ahogy a szerző néz a világra. Hittel, erővel, humorral, mélységgel. Demeter Szilárd könyve kapaszkodó gondolatszegény korunkban. A „kertész” megtette dolgát, rajtunk is múlik, hogy fel tudunk-e kapaszkodni traktorára.

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, szól az ismert mondás. Ez a valahol szabadságérzetet, szabadulást ad én-börtönünkből. Ez a valahol szabadsága.

Bővebben a könyvről:

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/a-valahol-szabadsaga/

L. SIMON LÁSZLÓ: A MEGŐRZÉS KULTÚRÁJA

„L. Simon László az a típusú gondolkodó ágens, aki a pártpolitikán túl íróként is utolsó leheletéig politizálni fog. Mert hiszi: nem csak joga, de kötelessége is megszólalni, véleményt nyilvánítani – és ezáltal közvéleményt formálni”– fogalmaz a kötet szerkesztője Soltész Márton irodalomtörténész, L. Simon László legújabb, A megőrzés kultúrája című esszékötetének utószavában. A Kertész Imre Intézet gondozásában, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány kiadásában 2023 júliusában megjelenő könyv a sokoldalú alkotó elmúlt két évben született alkalmi írásaiból válogat.

L. Simon László legújabb, csaknem húsz írását összegző esszékötetének első ciklusában a szerző műhelytitkaiba nyerhetünk bepillantást.

A címadó ciklus – A megőrzés kultúrája – a magyar múzeumügy megújítása jegyében fogalmaz meg diagnózist és terápiás javaslatot is egyben. L. Simon László egyszerre ironikus-szórakoztató, egyszerre statisztikai adatokkal és konkrét stratégiai érvekkel körülbástyázott vitairatai nyilvánvalóvá teszik: őszinte elkötelezettje a közgyűjtemények megmentésének és modernizálásának, a mindenkori magyar értékek közkinccsé tételének.

Bővebben a könyvről:

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/a-megorzes-kulturaja/

KÖNYVHETI BESZÉLGETÉSEINK:

Beszélgetés Paul Hollander Marx és a Korán című könyvéről

Résztvevők: Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum vezető történésze, Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Szabó László kommunikációs szakember

Időpont: június 14. (péntek) 16.00

Helyszín: Vigadó téri színpad

Beszélgetés Kertész Imre Lét és írás című könyvéről

Résztvevők: dr. Soltész Márton, a Kertész Imre Intézet kutatási igazgatója, L. Simon László, író, költő, kultúrpolitikus és Őri-Kovács Anna, a Kertész Imre Intézet munkatársa 

Időpont: június 15. (szombat) 10.30

Helyszín: Vörösmarty téri színpad

Beszélgetés G. Fodor Gábor Orbán kontra Soros című könyvéről

Résztvevők: Schmidt Mária, Széchenyi-díjas történész, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány főigazgatója, G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója és Szabó László kommunikációs szakember

Időpont: június 15. (szombat) 11.00

Helyszín: Vörösmarty téri színpad

DEDIKÁLÁSOK:

Szerzőink a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány standjánál (Vigadó tér, Duna-korzó felőli része,  16-os pavilon) dedikálnak az alábbi időpontokban:

Június 14. (péntek)

17.00-18.00 Demeter Szilárd dedikálja A valahol szabadsága című könyvét

Június 15. (szombat)

11.30-12.30 G. Fodor Gábor dedikálja Orbán kontra Soros című könyvét. 

12.30-13.30 dr. Soltész Márton, a Kertész Imre Intézet tudományos igazgatója, a kötet szerkesztője ismerteti Kertész Imre Lét és írás című könyvének keletkezéstörténetét

13.30 L. Simon László dedikálja A megőrzés kultúrája című könyvét

Kiadványaink a helyszínen és a Terror Háza Múzeum webshopjában 20%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Vissza a listához