Széchenyi-díjat kapott Lánczi András és M. Kiss Sándor

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány munkatársai kiemelkedő tudományos és példamutató oktatói tevékenységük elismeréseként kapták a rangos állami kitüntetést.  

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából adományozott kitüntetéseket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a Parlament kupolacsarnokában.

Az indoklás szerint Lánczi András politológus, filozófus, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes szakmai pályafutása, a politikatudomány ismeretelméleti kérdései és a modern demokrácia kritikája, valamint a politikai filozófia és a konzervativizmus elméleti problémái terén egyaránt kiemelkedő tudományos, kutatói és publikációs tevékenysége, valamint példaadó oktatói és oktatásirányítói munkája elismeréseként; M. Kiss Sándor történész, tudományos igazgató, professor emeritus pedig Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az 1956-os forradalomról, szabadságharcról és a megtorlás éveiről, az 56-os hősök tevékenységéről és sorsáról publikált, eddig feltáratlan forrásokra támaszkodó nagy jelentőségű kutatásai és az új történészgenerációk kinevelésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként kapta a Széchenyi-díjat.

 

Lánczi András

1956. május 19-án született Budapesten.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol-történelem szakán szerzett diplomát 1981-ben. 1993-ban a filozófia tudományok kandidátusa lett, 2002-ben habilitált.

1986-ig a Madách Gimnáziumban tanított. 1986 és 1991 között a Világosság című filozófiai folyóiratot szerkesztette. 1991-ben lett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (2003-tól Budapesti Corvinus Egyetem) oktatója, 2002-ben a Politikatudományi Tanszék vezetője, a tanszék intézetté való átszervezése után annak igazgatója. 2016 és 2021 között a Corvinus Egyetem rektora volt.

1997-ben Fulbright-ösztöndíjas volt az amerikai Louisiana State Universityn, 1999 és 2003 között Széchenyi professzori ösztöndíjban részesült. 2010-től a Nézőpont Alapítvány, 2016-ig a Századvég Alapítvány kuratóriumának elnöke volt.

Kutatási területe többek közt a politikai filozófia, a politikai tudás ismeretelméleti kérdései, a demokráciaelméletek, valamint a 20. századi, elsősorban a két világháború közti magyar politikatudományi hagyomány.

2003-ban Bibó István-díjjal tüntette ki a Magyar Politikatudományi Társaság, 2009-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérmét vehette át.

2018 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány kuratóriumának tagja.

M. Kiss Sándor

1943. június 25-én született Budapesten.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát 1967-ben. 1996-tól a történettudomány kandidátusa, 2004-ben habilitált.

1967-től a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, 1973-tól a Művelődéskutató Intézet munkatársa, majd főmunkatársa volt. 1990-91-ben a Művelődésügyi Minisztérium kabinetirodájának osztályvezetője, 1991 és 1994 között a Miniszterelnöki Tanácsadó Testület kormányfőtanácsosa, 1993-94-ben a Történeti Tényfeltáró Bizottság tagja volt. 1997-től 2013-ig volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének intézetvezetője, jelenleg professor emeritus. 2013-tól a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgató-helyettese, 2021-től tudományos igazgatója.

Fő kutatási területe az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás története. Tizenkét könyv és több mint nyolcvan tanulmány szerzője. 2013 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja.

A Mindszenty József-emlékérem tulajdonosa, 2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt polgári tagozata, 2013-ban a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át.

2013 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány felügyelőbizottságának tagja.

MTI/KKETTKA

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Illusztráció: elkh.org

Vissza a listához