TÁJÉKOZTATÁS

A Fővárosi Törvényszék 2021. december 16. napján kelt végzése aalapján a közalapítvány neve az alábbiak szerint módosult: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. Rövidítve: KKeTTK Alapítvány.

A Fővárosi Törvényszék 2021. december 16. napján kelt, 13.Pk.60.481/1999/48. sorszámú végzésével a közalapítványt  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény, valamint a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról szóló 2021. évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján,

közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként

nyilvántartásba vette. 

Fentiekre tekintettel a közalapítvány neve és rövidített neve az alábbiak szerint módosult:

Az alapítvány neve: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

Az alapítvány rövidített neve: KKeTTK Alapítvány

Vissza a listához