Bogárdi Szabó István

a felügyelőbizottság tagja, református lelkész, teológus

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián végezte. 1982-től 1983-ig a chicagói McCormick teológiai szeminárium ösztöndíjasa volt, ahol magiszteri fokozatot szerzett. 1991-től a Budapesti Déli Egyházmegye tanácsbírói posztját töltötte be. 1994-ben doktori fokozatot szerzett. 1997-től a Dunamelléki Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága Ökumenikai Albizottságának elnöke, illetve a Budahegyvidéki Református Egyházközség lelkésze lett. 1998-tól a Pápai Református Teológia tanszékvezető tanára, majd 1999-ben megszerezte a nyilvános rendes egyetemi tanári címet. 2002-ben habilitált. 2003-tól a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. 1999 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány felügyelőbizottságának tagja.

Vissza a listához